โครงการสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย สงขลา

สถานที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล

วัน พุธที่ 5 ก.ย. 61 – พฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 61

 

 

พุธที่ 5 ก.ย. 61 08.00-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. ภาษาอังกฤษ
11.00-13.00 น. ภาษาไทย
14.00-16.00 น. GAT เชื่อมโยง
พฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 61 08.00-10.00 น. คณิตศาสตร์
10.30-12.30 น. สังคม
13.30-15.30 น. เคมี

สอบถาม