โครงการสานฝันเยาวชนไทยสู่รั้วมหาวิทยาลัย พิษณุโลก

สถานที่ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

วัน พุธที่ 15 ส.ค. 61 – พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 61

 

 

พุธที่ 15 ส.ค. 61 08.00-08.30 น. พิธีเปิด
08.30-10.30 น. ภาษาอังกฤษ
11.00-13.00 น. ภาษาไทย
14.00-16.00 น.  GAT เชื่อมโยง
พฤหัสบดีที่  16 ส.ค. 61 08.00-10.00 น. คณิตศาสตร์
10.30-12.30 น. สังคม
13.30-15.30 น. ฟิสิกส์

 

 

 

สอบถาม